Zazpívejte si pěknou písničku na oslavu MDŽ

Ani ne za měsíc bude opět celý svět slavit Mezinárodní den žen, neboli MDŽ. Tento svátek všech žen můžeme pochopitelně přejít bez povšimnutí, ale také ho můžeme oslavit a v tomto ohledu se nekladou prakticky žádné meze. Jedním ze způsobů může být například zpěv, či poslech vhodné hudby. Výběr je pochopitelně zcela na vás, ale dovolíme si vám doporučit například tvorbu českého písničkáře a evangelického duchovního Svatopluka „Sváti“ Karáska, který v mnoha svých písních ženy oslavuje. Jednou takovou a v tomto ohledu nejznámější je asi píseň Ženský jsou fajn z alba Say No to the Devil z roku 1978. Níže uvádíme celý text písně, kterou si můžete pustit bez problému třeba na klasickém video portálu YouTube.

Zazpívejte si pěknou písničku na oslavu MDŽ

Text písně Ženský jsou fajn

Heaven light shines on me, on me
Heaven light shines on me, on me
Way up yonder in that new bright world
Heaven light shines on me

Ženský ty jsou fajn, to se ví, se ví
Ženský ty jsou fajn, to se ví, se ví
co jsem byl v base od tý doby vím,
že ženský ty jsou fajnový.

Když jsem seděl na tý Pankráci,
všude kolem mě jen chlapy v teplácích.
Já ve snu viděl všechno krajkový
a ženský ty jsou fajnový.

Co doma, já začal jsem se ptát,
v tom mi žena píše, že bude při mě stát.
Jak ty řádky jen dovedou hřát
a ženský ty jsou fajnový.

Ženský ty jsou fajn, to se ví, se ví
Ženský ty jsou fajn, to se ví, se ví
já ve snu viděl všechno krajkový,
že ženský ty jsou fajnový.

Když tabák dojde, hrozně zle je mi.
Všude hledám vajgla, lezu po zemi.
V tom daj mi balík se startkami,
ženský ty jsou fajnový.

U soudu vidím právu žehná tu
krásná předsedkyně senátu.
Tak to jdem domů to je hotový
a ženský ty jsou fajnový.

Ženský ty jsou fajn, to se ví, se ví
Ženský ty jsou fajn, to se ví, se ví
co jsem byl v base od tý doby vím,
že ženský ty jsou fajnový.

Jak ženský přišly ke špatné pověsti,
že nejsou moc chytrý a že brečej v neštěstí.
Prej k hříchu od pradávna maj vlohy,
prej slabý jsou jak mátohy.

Dávno už co světem stojí svět,
tak si muži myslej, že jsou všeho lidství květ,
ale to se musí znovu promyslet,
dyť ženský ty jsou fajnový.

Adam, jak se můžeš dočísti,
se smutně toulal rájem a kopal do listí.
Houpal se na větvích stromoví,
co chybí tomu chlápkovi.

Když usnul Bůh mu z těla vyndal kost
a z ní mu stvořil ženu, ať je Ti pro radost.
V ráji poznal to co v pase já,
že ženská je moc fajnová.

V ráji se měli věčně radovat,
až je zlej had začal hecovat.
Že prej by se moh’ člověk Bohem stát,
to prej je moc fajnový.

Eva slyší to hadí šeptání:
utrhni si jablko, k čemu to váhání.
Trhá plod Boží všeho poznání,
Adame dobrý chutnání.

Adam si řek’ zákaz zněl netrhat,
to utrhla ona, mě se nic nemůže stát.
Jen si kousnu vylez ze křoví,
bejt Bohem je moc fajnový.

Od těch dob ženy slyšej od mužských,
že za všechno můžou, tak jak za ten první hřích.
prej po Evě jsou všechny bláhový,
ta naletěla hadovi.

Eva ta měla chuť si jabko dát
a jistě se též chtěla se svým mužem milovat.
Ale hřích byl v tom chtít se Bohem stát,
ten hřích jde na vrub mužovi.

Hřích není nikdy v lásky žádosti,
ale v mužský bohorovnosti.
Chcem být Bohy my hlavy skopový
a ženský ty jsou fajnový.

Budete vy ženy litovat,
že jste se nám chtěli furt emancipovat.
Až budete chtít vládnout nad tvory,
už nebudete fajnový.
Až budete chtít vládnout nad tvory,
budete jak my potvory.

Ženský ty jsou fajn, to se ví, se ví
Ženský ty jsou fajn, to se ví, se ví
co jsem byl v base od tý doby vím,
že ženský ty jsou fajnový.

Heaven light shines on me, on me
Heaven light shines on me, on me
Já ve snu viděl všechno krajkový
a ženský ty jsou fajnový.

Ženský jsou fajn